Skanowanie laserowe i inwentaryzacja zielenii na przykładzie Parku Zaczarowanej Dorożki w Krakowie.