POMIARY 3D
POMIARY INŻYNIERSKO – PRZEMYSŁOWE

Oferowane przez nas pomiary objętości i pionowości, pomiary 3D czy inspekcje konstrukcji stalowych to przykłady inżynierskich usług analitycznych, które pozwalają zdobyć precyzyjne informacje na temat wybranego obiektu. Przeprowadzamy profesjonalne kontrole jakości, stosujemy odwrotną inżynierię oraz przygotowujemy dokumentację

Pomiary 3D od specjalistów z Bimtelligent – sprawdź naszą ofertę

Kontrola jakości

Kontrola jakości jest bardzo ważnym elementem procesu produkcyjnego w każdym przedsiębiorstwie. W naszej ofercie na tę usługę składa się skanowanie i mierzenie przedmiotów oraz porównywanie z modelem CAD. Dzięki temu wiesz, jak np. zużywają się formy oraz stemple, a obiekt jest badany pod kątem niezbędnych, obowiązujących norm. Kontrolą jakości obejmujemy też masywne konstrukcje stalowe, których konwencjonalne pomiary są problematyczne i czasochłonne.

Inżynieria odwrotna

Inżynierią odwrotną nazywamy dokładny skan i pomiar 3D geometrii wybranego obiektu. Na podstawie milionów przeanalizowanych punktów możliwe jest jego wierne odwzorowanie niezależnie od objętości. Skanowanie dostarcza danych do stworzenia modeli trójkątów, a w konsekwencji modelu CAD, który jest podstawą dla przygotowania dokumentów z wymiarami oraz dla wykonania druku trójwymiarowego.
Analiza objętości zbiorników
Do inspekcji zbiorników wykorzystuje się precyzyjne, a zarazem tworzone w szybkim tempie pomiary 3D dostarczające konkretnych danych na temat dokładności czy gęstości.
Bimtelligent podejmuje się mierzenia:
• pionowości,
• geometrii,
• osadów na dnie obiektu,
• kolistości.
Technologia ułatwia przygotowanie mapy odkształceń i porównanie zbiornika z modelem.
Modele 3D linii technologicznych
Wykonanie trójwymiarowego modelu linii technologicznej ma na celu zgromadzenie szczegółowych danych dotyczącej jej geometrii i budowy. Pomiar 3D i tworzenie wzorów dzięki wyodrębnionym punktom jest działaniem towarzyszącym pracom modernizacyjnym lub relokacji. Usługę kierujemy do zakładów przemysłowych, które przeprowadzają proces digitalizacji, są zainteresowane efektywniejszym zarządzaniem technologiami czy rozwijają możliwości posiadanej linii. Stworzony model zwiększa szansę zapobiegnięcia niepożądanym kolizjom projektowym.
Pionowość obiektów wysmukłych
Przeprowadzenie pomiarów objętości i pionowości wysmukłych obiektu jest działaniem inspekcyjnym służącym kontrolowaniu m.in. struktury jego ścian oraz geometrii, co z kolei pozwala ocenić ogólny stan budynku w oparciu o precyzyjne dane. Dzięki skanowaniu laserowemu wyróżnia się oś główną oraz zdobywa dane ułatwiające podjęcie decyzji o pracach modernizacyjnych, dlatego warto pamiętać o regularnym powtarzaniu badań.

Inspekcje konstrukcji stalowych

Oferowana przez nas inspekcja konstrukcji stalowej jest niezbędna przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ponieważ już na etapie montażu, w wyniku spawania i łączenia wielu elementów, może dojść do niechcianych deformacji. Z uwagi na gabaryty i mnogość elementów laserowe pomiary 3D to najlepszy sposób na pozyskanie precyzyjnych danych dotyczących kształtów oraz zestawienie wyników z projektem. Po realizacji usługi inspekcji konstrukcji stalowych przez naszą firmę zyskujesz wiedzę na temat ewentualnych odstępstw względem obowiązujących norm.
Inwentaryzacja zakładów przemysłowych
Instalacje tworzące zakład przemysłowy wymagają okresowych modernizacji pod kątem zwiększania bezpieczeństwa oraz efektywności, dlatego pomiar objętości, inspekcja konstrukcji stalowych czy wszelkie inne skany 3D powinny być przeprowadzane regularnie i przez wykwalifikowanych specjalistów. Ponieważ obiekty tworzące całość wyposażenia zakładu mają skomplikowaną budowę pod względem geometrii, stosowanie laserowych pomiarów i tworzenie cyfrowych modeli jest doskonałym krokiem do skutecznej modernizacji i optymalizacji. Tą usługą wspieramy firmy z różnych gałęzi przemysłu.

Pomiary objętości i pionowości

Stosowanie pomiarów 3D za pomocą skanera przynosi szybkie i precyzyjne wyniki związane z objętością czy pionowością obiektów o dużych gabarytach czy niestandardowych kształtach. W porównaniu ze standardowymi metodami pomiarowymi trójwymiarowe są skuteczniejsze pod względem rejestracji punktów odniesienia, dzięki którym tworzy się dokładny model.
Oferowana usługa jest wykonywana bezstykowo, dlatego doskonale sprawdza się w potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych środowiskach. Regularne powtarzanie procedury ułatwia analizę przyrostów lub ubytków materiałowych w wybranym okresie. Precyzyjnie zebrane dane pozwalają wyciągnąć wnioski na temat dalszych działań w budynku firmowym i wspierają efektywność przedsiębiorstwa.