USŁUGI ARCHITEKTONICZNE

Nasze biuro zapewnia kompleksową obsługę inwestycji na każdym etapie.
Poprowadzimy Państwa inwestycję od inwentaryzacji, przez koncepcję i uzyskanie pozwolenia na budowę, po realizację obiektu,
pomożemy również przebrnąć przez formalności.
W projektach wykorzystujemy nowoczesną technologię BIM, pracując od początku na modelu 3D oraz wykorzystując nowoczesne rozwiązania.
Z pomocą skanera laserowego jesteśmy w stanie wykonać inwentaryzację w oparciu o chmurę punktów czy też dokumentację robót zanikowych.
Inwentaryzacja
Istniejące obiekty, dla których planowana jest rozbudowa/nadbudowa/przebudowa/zmiana sposobu użytkowania wymagają wykonania inwentaryzacji. Jej zakres dostosowany jest do specyfiki projektu.
Dla nowych inwestycji często potrzebna jest także inwentaryzacja zieleni kolidującej z inwestycją. Wykonujemy inwentaryzacje zarówno 2D i jak i 3D przy zastosowaniu skaningu laserowego i technologii BIM.
Dokładna inwentaryzacja jest niezbędna do wykonania poprawnego projektu, zmniejsza także koszty nieprzewidzianych kolizji.
PRODUKTY
✔ Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane 2D/3D
✔ Inwentaryzacje instalacji 2D/3D
✔ Inwentaryzacje zieleni 2D/3D
✔ Inwentaryzacje obiektów 2D/3D
Analiza i koncepcja
Analiza przedprojektowa oraz opracowanie koncepcji projektowej to jedne z najważniejszych części procesu inwestycyjnego.
Zaproponowane rozwiązania są punktem wyjścia do ustalenia szczegółów projektu, podjęcia odpowiednich kroków przygotowawczych i harmonogramu oraz zrozumienia potrzeb naszego Klienta.
Zakres jest dostosowany do wymogów danego zadania, tak aby dalszy proces uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji obiektów został sprawnie przeprowadzony.
PRODUKTY
✔ Analizy chłonności działki, PUM
✔ Analiza nasłonecznienia i przesłaniania
✔ Analiza formalno-prawna
✔ Analizy obiektów budowlanych
✔ Projekt koncepcji budowlanej
✔Projekt koncepcji urbanistycznej
✔ Projekt koncepcji wielobranżowej
Formalności
Otrzymanie pozwolenia na budowę wymaga często uzyskania wielu dokumentów formalnych, pomożemy Państwu krok po kroku przez nie przejść, przygotujemy także harmonogram ich uzyskania.
PRODUKTY
✔ Uzyskanie warunków zabudowy
✔ Uzyskanie decyzji środowiskowych etc
✔ Obsługa geodezyjna
✔ Mapy do celów projektowych, prawnych
✔ Badania geotechniczne gruntu
✔ Ekspertyzy stanu technicznego
✔ Uzgodnienia inne
✔ Uzgodnienia z konserwatorem
✔ Administracja projektu
Projekt budowlany
Kolejny krok to przygotowanie projektu budowlanego wielobranżowego.
Dokumentacja zostanie przygotowana zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz niezbędnymi załącznikami.
PRODUKTY
✔ Projekty branżowe (sanitarne, elektryczne, niskie prądy, konstrukcyjne)
✔ Projekty zjazdu
✔ Projekty zieleni
✔ Projekty przyłączy
✔ Projekty technologiczne
✔ Projekt zagospodarowania terenu
✔ Mała architektura
Uzyskanie pozwolenia na budowę
Kamień milowy postępowania inwestycyjnego, najbardziej upragniony moment zarówno dla architekta i Klienta.
Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia budowy.
PRODUKTY
✔ Decyzja o pozwoleniu na budowę
✔ Uzyskanie prawomocności
Projekty uzupełniające
Uzupełnieniem projektu budowlanego jest m.in projekt wykonawczy oraz wnętrz. Dla inwestycji komercyjnych są standardem, w przypadku budownictwa jednorodzinnego nie są tak popularne.
Projekty te uszczegóławiają projekt budowlany, który jest w dużej części schematyczny.
Pozwalają także na opracowanie szczegółowego kosztorysu i przedmiarów. Uzupełnieniem całości są wizualizacje, które obrazują zamysł autora projektu
PRODUKTY
✔ Projekty wykonawcze arch.-bud.
✔ Projekty wykonawcze instalacji
✔ Projekt wykonawczy wnętrz
✔ Projekt elewacji
✔ Kosztorysy
✔ Przedmiary
✔ Projekty mebli
✔ Wizualizacje
Nadzór na budowie
Nadzór na budowie to kolejny ważny element, dopilnowanie zgodności z projektem oraz poprawności przyjętych rozwiązań zamiennych, oszczędzi Państwu sporo czasu i stresów.
W trakcie budowy wykonujemy także inspekcję w postaci skaningu – uzyskają dzięki temu Państwo metryczną fotografię instalacji zakrytych w dalszych częściach budowy, która będzie przydatna podczas późniejszych remontów.
PRODUKTY
✔ Nadzór na budowie
✔ Nadzór on-line, telefoniczny
✔ Cyfrowa platforma dokumentacji i publikacji danych
Odbiory
Odbiór to końcowa faza procesu inwestycyjnego i ostatni krok do zrealizowania inwestycji.
Zapraszamy do kontaktu.
PRODUKTY
✔ Odbiory częściowe
✔ Odbiory końcowe
✔ Wirtualny spacer
Zajmujemy się projektowaniem m. in. budynków:
✔ jednorodzinnych
- projekty indywidualne
- adaptacje projektów typowych
✔ wielorodzinnych
✔ medycznych
✔ przemysłowych
✔ biurowych
✔ usługowych
✔ użyteczności publicznej
✔ adaptacje, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejących obiektów
Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania.
Działamy w całej Polsce oraz za granicą.
REALIZACJE
✔ Projekt gabinetu fizjoterapii oraz centrum leczenia bólu dla Firmy Fi-Able w Bełchatowie – siedziba 1
✔ Projekt gabinetu fizjoterapii oraz centrum leczenia bólu dla Firmy Fi-Able w Bełchatowie – siedziba 2
✔ Projekt elewacji i ogrodzenia domu jednorodzinnego w Warszawie.
✔ Kompleksowy projekt wnętrz domu jednorodzinnego w Warszawie.
✔ Projekt wnętrz domu jednorodzinnego w Teofilówce. ( salon z kuchnią, łazienka, pokój dziecięcy )
✔ Projekt wnętrz domu jednorodzinnego w Łomazach ( salon, kuchnia, łazienka główna oraz łazienka dla gości )
✔ Projekt kuchni w Kłyżowie
✔ Projekt kuchni w Krakowie
✔ Projekt elewacji domu jednorodzinnego w Węgrzcach.
✔ Analiza nasłonecznia działki w miejscowości Luborzyca.
✔ Projekt wnętrz kuchni i łazienki w Krakowie.
✔ Nadbudowa domu w Gdowie – projekt koncepcyjny – w trakcie realizacji
✔ Przebudowa budynku gospodarczego na dom jednorodzinny w miejscowości Włosań – w trakcie realizacji.
DOŚWIADCZENIE
mgr inż. arch. Kinga Tkacz jest absolwentką wydziału architektury Politechniki Krakowskiej oraz uprawnionym architektem z bogatym dorobkiem przy najbardziej zaawansowanych technologicznie projektach. Doświadczenie wyniesione ze zrealizowanych projektów w technologii BIM, przeprowadzonych szkoleń z obsługi oprogramowania branżowego oraz niezliczone konsultacje techniczne czynią z niej eksperta oraz doradcę przy nawet najbardziej wymagających zleceniach.

Już na studiach zdobywała nagrody za projekty m.in.:
✔ Nagrodę prorektora ds. dydaktyki za najlepszy projekt studenta pierwszego roku w konkursie „Światło, cień i wnętrze” Weaver&Ducre.
✔ Wyróżnienie burmistrza Krzeszowic za projekt budynku wielofunkcyjnego przy rynku w Krzeszowicach.

Praktykę zawodową rozpoczęła jeszcze na studiach w renomowanej pracowni Atelier Loegler, gdzie miała okazję pracować wraz z zespołem pod okiem prof. Romualda Loeglera. Przez 6 lat zdobywała wiedzę w projektowaniu obiektów:

✔ użyteczności publicznej
✔ edukacji
✔ hoteli
✔ budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
✔ biurowych
✔ sportowych
✔ służby zdrowie
✔ handlowych
✔założeń urbanistycznych

Do jej obowiązków należało:

✔ Opracowywanie projektów:
- analiz urbanistycznych i ekonomicznych
- koncepcyjnych
- konkursowych
- budowlanych i wykonawczych
- wnętrz
✔ przygotowanie programów użytkowych
✔ przygotowanie prezentacji oraz obsługa strony www pracowni
✔ prowadzenie procesu inwestycyjnego
✔ koordynacja międzybranżowa
✔ kierowanie zespołem projektowym oraz szkolenie praktykantów i młodszych pracowników

Miała także okazję opanować umiejętność rysowania technicznego, tworzenia wizualizacji, projektowania funkcjonalnego, stosowania norm prawnych, posiadła także doświadczenie w koordynacji międzybranżowej.
Jest osobą kreatywną, komunikatywną, szybko rozwiązuje problemy techniczne i łatwo wdraża się w problematykę projektowania specjalistycznego.

Wiele projektów, w których brała udział wraz z zespołem projektowym, zdobyło nagrody i wyróżnienia.

M.in.

✔ I miejsce w konkursie architektonicznym, jednoetapowym na koncepcję architektoniczną Sądu Rejonowego w Nysie, województwo Opolskie.
✔ II miejsce w konkursie na Osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul Szafrana i Rzemieślniczą w Krakowie
✔ II miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej i funkcjonalnej dotyczącej rozbudowy budynku nr 3 przy ul Rakowieckiej 4a w Warszawie o infrastrukturę sportową – halę sportową
✔ II miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali sportowo-widowiskowej w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu
✔ II miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zintegrowanego bloku operacyjnego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z P SP ZOZ we Wrocławiu
✔ II miejsce w konkursie na koncepcję biura Firmy JMP Flowers w Stężycy (woj. pomorskie)
✔ III miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Nowe Centrum Usługowe w Tczewie
✔ Wyróżnienie honorowe w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu pomiędzy pawilonami AGH C-3 i C-4 w rejonie ul. Czarnowiejskiej
✔ Wyróżnienie w konkursie na Pomorskie Muzeum Motoryzacji

Z łatwością łączy talent z wiedzą i praktycznym jej wykorzystaniem przy rozwiązywaniu problemów projektowych. Chętnie się uczy i nie boi się nowych wyzwań.

Od 2016 roku zdobywała praktykę w firmie Iliard i W-cy gdzie współpracowała przy realizacji projektów biurowych ( spece plany, fit-outy ) oraz projektach budynków wielorodzinnych.
Od 2020 roku została członkiem zespołu firmy Bimtelligent s.c.