PROJEKTOWANIE BIM WSPARCIE

Bimtelligent poprzez kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu konsultingu z zakresu doboru metod oraz narzędzi, aktywnie wspiera klientów w procesie adaptacji technologii BIM we własnej organizacji. Posiadamy kompetencje oraz wiedze w zakresie szkoleń technicznych, analizy potrzeb oraz wsparcia technicznego biznesu klienta.

Projekt BIM w Twojej Firmie

W każdym procesie transformacji technologicznej warto posiadać sprawdzonego partnera, który opracuje oraz pomoże wdrożyć plan rozwoju technologicznego, zarówno dobierając narzędzia pomiarowe, ale i oprogramowanie projektowe. Celem rozwoju technologicznego jest jak najlepsze dopasowanie zmian względem potrzeb klienta oraz istniejącego schematu pracy w organizacji. Rozwój technologiczny musi wspierać procesy w organizacji, a nie dostosowywać istniejące schematy pracy do adaptowanej technologii BIM.

Tworzenie rodzin obiektów w AUTODESK REVIT

Bimtelligent w ramach usług proponuje tworzenie zawartości programu REVIT. Nasz zespół projektowy może stworzyć dowolne biblioteki rodzin REVIT, w zgodności z branżowymi standardami oraz normami. Oferta jest skierowana do producentów, wytwórców detalicznych, chcących posiadać produkty gotowe do użycia w projektowaniu z użyciem Autodesk REVIT.
Szkolenia
Szkolenie z zakresu pozyskania, obróbki danych skanerami laserowymi
wraz z wprowadzeniem do modelowania chmury punktów
do modelu BIM w środowisku Autodesk - 16h
Inwentaryzacja BIM – szkolenia z technik modelowania 3D
Szkolenie z zakresu pozyskania, obróbki danych skanerami laserowymi wraz z wprowadzeniem do modelowania chmury punktów do modelu BIM w środowisku Autodesk - 16h.
Podstawy metodologii pomiarowej wraz z przykładami skaningu laserowego - 8h (Część I)
1. Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana 3D.
2. Kontrola jakości.
3. Inżynieria odwrotna.
4. Pomiary inżynierskie.
Budowa oraz funkcjonowanie skanerów 3D
1. Budowa i zasada działania skanerów laserowych mobilnych oraz stacjonarnych.
2. Wybór narzędzi pomiarowych do realizacji konkretnego zadania.
3. Zasady bezpieczeństwa.
Pomiar
1. Dobór narzędzi pomiarowych oraz niezbędnych akcesoriów.
2. Projektowanie procesu pomiarowego względem charakteru obiektu.
3. Omówienie najistotniejszych opcji pomiarowych.
Pomiar terenowy skanerem stacjonarnym
1. Ustanawianie projektu pomiarowego i parametrów pomiaru.
2. Sterowanie funkcjami skanera (metoda klasyczna oraz onsite registration).
3. Projektowanie rozkładu stanowisk skanera względem obiektu.
4. Kontrola procesu skanowania.
5. Eksport danych.
Postprocessing danych
1. Import danych do komputera.
2. Nawigacja w projekcie z danymi 3D.
3. Procesowanie danych 3D (analiza danych, eliminacja szumów, koloryzacja chmury, różne metody rejestracji chmur  punktów z raportem dokładnościowym, tworzenie jednolitych finalnych chmur punktów).
Projekt
1. Nawigowanie w pracy z danymi przestrzennymi.
2. Praca z użyciem ograniczonej widoczności wszystkich danych - selekcja danych z projektu.
3. Pomiar: długość, wysokość, powierzchnia, objętość.
4. Tworzenie przekrojów pomiarowych.
5. Przygotowanie danych do wektoryzacji.
6. Praca z użyciem platformy webshare - dane w chmurze, dostęp zdalny w protokole html.
7. Metody publikowania i dzielenia się projektem z innymi.
8. Tworzenie prezentacji projektu w postaci filmu video.
9. Eksport danych do oprogramowań zewnętrznych w celu dalszych analiz: np. pionowości, płaskości, bilansu mas ziemnych, stworzenia ortofotoplanu, badania deformacji wraz z omówieniem możliwości dostępnych oprogramowań do pracy z chmurą punktów w pomiarach inżynierskich.
Praca z chmurą punktów w środowisku Autodesk
1. Przygotowanie danych do importu w środowisku Autodesk.
2. Przedstawienie procesu tworzenia modelu z chmury punktów - Autodesk Recap oraz Autodesk Revit
3. Prezentacja dostępnych narzędzi do współdzielenia projektu z innymi użytkownikami procesu BIM.
4. Import danych do Autodesk Revit i modelowanie z chmury punktów.
Modelowanie obiektu z chmury punktów w Autodesk REVIT - szkolenie podstawowe 8h (Część II)
1. Wstęp do BIM oraz i modelowania obiektów w Autodesk Revit.
2. Konfiguracja oprogramowania do potrzeb użytkownika:
a) Utworzenie standardu
b. Jednostki
c. Skróty klawiszowe
d. Parametry projektu
e. Parametry współdzielone
4. Tips & Tricks - praktyczne wskazówki podczas codziennej pracy.
5. Okno obszaru roboczego - techniki nawigacji wewnątrz projektu + dobre praktyki
6. Linkowanie plików w formacie *.rcp do dalszej pracy z chmurą punktów.
Tworzenie modelu BIM z chmury punków.
1. Podstawy modelowania elementów:
a) Architektury (ściany, stropy, dachy, okna, drzwi)
b) Konstrukcji (słupy, belki, ramy)
c) Instalacji sanitarnych ( kanały, rury, akcesoria, urządzenia)
2. Szczegółowe omówienie podczas pracy z chmurą
a. OSIE:
✔ Wprowadzenie osi konstrukcyjnych
✔ Modyfikacja położenia i wyglądu
✔ Wykorzystanie narzędzi edycyjnych
b. POZIOMY:
✔ Tworzenie i edycja
✔ Właściwości rodziny
✔ Parametry typu i elementu
✔ Systematyka obiektów parametrycznych
c. ŚCIANY:
✔ Tworzenie ściany osłonowej
✔ Modyfikacja parametrów
d. STROPY:
✔ Tworzenie i modyfikacja
e. DACHY:
✔ Dachy na podstawie chmury punktów
✔ Tworzenie i modyfikacja nachylania wg połaci
f. MODELOWANIE TERENU:
✔ Tworzenie terenu na podstawie chmury punktów
✔ Narzędzie podziału terenu
✔ Tworzenie płyty budynku
g. ZAKRES WIDOKU:
✔ Tworzenie oraz modyfikacja
h. DRZWI I OKNA:
✔ Wstawianie obiektów
✔ Modyfikacja istniejących parametrów rodzin
i. POMIESZCZENIA:
✔ Tworzenie pomieszczeń
✔ Obliczanie powierzchni
j. GRAFIKA / WIDOCZNOŚĆ:
✔ Style obiektów
✔ Systematyka ustawień wyświetlania
k. ZESTAWIENIA:
✔ Tworzenie i modyfikacja zestawień
✔. Eksport do arkusza kalkulacyjnego
l. NARZĘDZIA OPISOWE
✔ ETYKIETY
✔ WIDOKI
✔ ARKUSZE
Test wiedzy praktycznej w celu zakończenia szkolenia.
1. Samodzielne opracowanie projektu pomiarowego przez każdego uczestnika szkolenia w oprogramowaniu zarządzającym skanerem i stworzenie modelu BIM w Autodesk Revit wg wymagań trenera.
Potrzebujesz indywidualnego zakresu szkolenia z obróbki chmur punktów czy modelowania?
Zgłoś się do nas, dopasujemy go do Twoich potrzeb biuro@bimtelligent.pl