SKANOWANIE LASEROWE 3D

Oferowane przez nas skanowanie laserowe 3D jest najdokładniejszą dostępną metodą pomiarową. Specjalistyczne urządzenia zbierają dane o milionach punktów wybranego obiektu, co pozwala na przygotowanie dokładnego odwzorowania w formie cyfrowego modelu. Wykonywana przez nasz zespół inwentaryzacja laserowa obejmuje m.in. mobilny skaning laserowy budynków (fasad, elewacji, pomieszczeń), w tym zabytków oraz wszelkiego wyposażenia hal przemysłowych.Najważniejszym aspektem całego procesu jest taki dobór technik i narzędzi, aby uzyskany wynik był maksymalnie precyzyjny, szczególnie w detalach interesujących klienta. Zamów naziemny skaning laserowy w atrakcyjnej cenie – działamy m.in. na terenie Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy czy Wrocławia.

Architektura - skanowanie budynków

OFERTA
Realizujemy usługę skanowania budynków – również zabytków – z wykorzystaniem techniki skaningu laserowego 3D. Digitalizujemy obiekty i wykonujemy niezbędne inwentaryzacje. Klientom dostarczamy precyzyjne i kompletne modele BIM, dokumentację CAD czy ortofotoplany. Oprócz architektury skanujemy zieleń.

Budownictwo

OFERTA
Poprzez monitoring 3D jesteśmy w stanie modelować konstrukcję na potrzeby budownictwa firmowego i mieszkaniowego. Precyzyjnie wskazujemy płaskość, pionowość czy potencjalne kolizje i specjalizujemy się w pomiarach as-built oraz modelach MEP, do których również wykorzystujemy nowoczesny laser scanning.

Obiekty inżynierskie

OFERTA
Oferowane przez naszą firmę skanowanie 3D doskonale sprawdza się przy wykonywaniu dokładnych pomiarów obiektów z sektora energetycznego czy infrastruktury kolejowej, drogowej lub wodociągowej. Precyzyjna inwentaryzacja poprzez skaner laserowy umożliwia sprawną modernizację obiektów i konstrukcji.

Skanowanie laserowe 3D - jak przebiega?

Specjalnością naszej firmy jest skanowanie laserowe 3D obiektów mieszkalnych, przemysłowych czy komercyjnych. Technika ta pozwala w bardzo krótkim czasie i z największą dokładnością uzyskać ogromną bazę danych dotyczących poszczególnych elementów budynku, a także całej bryły. Laser scannig tworzy wielomilionowy zbiór punktów pochodzących z różnych części budowli, które następnie przetwarza się w chmurę punktów z pomocą wykorzystywanego przez nas oprogramowania. Uzyskany model trójwymiarowy przedstawia stan rzeczywisty zeskanowanych obiektów.
W swojej pracy wykorzystujemy profesjonalny skaner laserowy o wysokiej rozdzielczości, pozwalający odwzorować kształt, geometrię oraz cechy specyficzne mierzonej konstrukcji. Z pomocą skanowania 3D, które wykonujemy w przystępnej cenie, można również wyodrębnić poszczególne parametry dla konkretnego elementu w obiekcie. W chmurze punktów uwzględnione są wszelkie ubytki i deformacje w obrębie budynku. Informacje te można następnie wykorzystać w projektach konserwatorskich czy pracach remontowych.

Skanowanie laserowe w budownictwie i przemyśle

Mamy duże doświadczenie w skanowaniu laserowym 3D na potrzeby branży architektonicznej i budowlanej. Dzięki nowoczesnym technologiom projektowanie budynków mieszkalnych czy usługowych przebiega dużo efektywniej. Wykorzystanie chmury punktów umożliwia stałą kontrolę założeń projektowych pod kątem zgodności z planem, a także weryfikację stabilności konstrukcji oraz ewentualnych deformacji w jej obrębie. Po zakończonej budowie warto ponownie przeprowadzić laser scanning, w celu określenia zgodności wykonanych prac z projektem.
Oferujemy profesjonalne skanowanie laserowe 3D, którego cena jest bardzo przystępna i pozwoli zaoszczędzić sporo czasu niezbędnego na sporządzenie standardowych pomiarów. Nasze usługi są powszechnie wykorzystywane także w przemyśle. Z pomocą skanera można uzyskać dokładny pomiary hal produkcyjnych na potrzeby modyfikacji poszczególnych elementów. Obiekty tego typu mają bardzo skomplikowaną konstrukcję, więc ewentualne modyfikacje mogą prowadzić do kolizji pomiędzy starymi a nowymi systemami. Dzięki modelowi przestrzennemu, na którym wszystko jest widoczne, można uniknąć takich sytuacji.

Laser scanning w ochronie zabytków

Nowe technologie przyniosły pozytywne zmiany także dla branży konserwatorskiej. Obecnie skanowanie laserowe 3D jest powszechnie stosowane przy renowacji zabytków. Chmura pomiarów pozyskiwana z pomocą skanera wyszczególnia informacje dotyczące wszystkich ubytków i spękań w obrębie konstrukcji. Dane te są kluczowe w trakcie opracowywania planu rekonstrukcji zabytkowych detali architektonicznych, w tym całych elewacji. Specjalistyczny laser scanning jest też bazą do tworzenia szczegółowej digitalizacji zabytków. Wiele obiektów objętych pieczą konserwatorską nie posiada własnej dokumentacji, lub też dostępne informacje na ich temat są niekompletne. Z użyciem skanera można na nowo wykonać inwentaryzację obiektu zabytkowego, uwzględniającą wszystkie dane niezbędne do zachowania dziedzictwa kulturowego. Nasza firma wykonuje pomiary mp. starych kościołów, pałaców i kamienic w wielu miastach Polski. Przeprowadzamy skanowanie laserowe 3D w m.in.: ✔ Poznaniu ✔ Wrocławiu ✔ Gdańsku ✔ Katowicach ✔ Warszawie ✔ Krakowie

Skaning 3D w inwentaryzacji budynków

Nowoczesna technologia skanowania laserowego jest także podstawą współczesnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej. Jest bardzo pomocna w trakcie opracowywania dokumentacji dla obiektów mieszkalnych czy przemysłowych i wykorzystywana jest przy planowaniu prac remontowych, renowacyjnych czy rozbudowy danego obiektu. Dzięki skaningowi 3D, który realizujemy w przystępnej cenie, w krótkim czasie pozyskujemy dane dotyczące parametrów technicznych budowli, na których podstawie tworzymy model BMI. Laser scanning jest przydatny także do tworzenia rysunkowej dokumentacji dwuwymiarowej. Skaner wykorzystuje się również w trakcie optymalizowania procesu zarządzania użytkowaniem obiektu, które też jest odwzorowywane w modelu BMI. Na podstawie pomiarów laserowych tworzony jest ortofotoplan, wykorzystywany przede wszystkim w konserwacji zabytków.