Analiza nasłonecznienia i urbanistycznym określeniem chłonności działki | BIMTELLIGENT Model BIM

Analiza nasłonecznienia i urbanistycznym określeniem chłonności działki wraz z inwentaryzacją architektoniczno - budowlaną i tworzeniem modelu BIM 3D 

Pod czas pracy zawodowej projektanci borykają się z wieloma problemami wynikającymi z niedokładnymi inwentaryzacjami czy też mapami sytuacyjno-wysokościowymi, które zawierają błędne informacje lub pomijają istotne dla nich kwestie. Zdecydowaliśmy się na pracę z chmurą punktów, aby uniknąć i podnieść standard naszych projektów. Pomaga nam to uniknąć takich problemów jak:
✔ Niezgodność wymiarów z rzeczywistością np. długość elewacji dłuższa niż rzut o ... 1m, brak wymiarów grubości ścian lub ich błędna wartość
✔ Brak na mapie naniesionych elementów zieleni
✔ Błędnie naniesiona lokalizacja drzwi czy okien
✔ Niepoprawne usytuowanie budynków
Praca z chmurą pozwala także na dokładne sprawdzenie nasłonecznienia i przesłaniania. Nie musimy prosić o dostęp do działki i budynku sąsiada. Możemy szybko i poprawnie wykreślić elewację z oknami wymagającymi analizy.
Dlaczego skanujemy?
Po wprowadzeniu wymiarów z inwentaryzacji wykonanej metodą klasyczną otrzymanej od inwestora na mapę sytuacyjno-wysokościową oraz do modelu BIM okazało się, że wg. niej budynek gospodarczy znajduje się 1,5 m na działce sąsiada, a obrys budynku mieszkalnego jest krótszy o 50 cm. W związku z powyższą niezgodnością Inwestor zdecydował się na ponowne zlecenie inwentaryzacji. Zaczęliśmy szukać błędów, czy błędna jest mapa czy inwentaryzacja wykonana klasyczną metodą pomiarową. Po zeskanowaniu obiektu, okazało się, że błędna jest inwentaryzacja arch - bud, a błędy tylko się kumulowały..
Rys. 1 Czerwona linia - obrys wg. inwentaryzacji wykonanej skanerem 3D, niebieska linia – obrys na mapie syt.-wys.
Rys. 2 Chmura punktów nałożona na mapę sytuacyjno-wysokościową
Dzięki chmurze punktów sprawdziliśmy nie tylko poprawność inwentaryzacji, ale także lokalizację nieuwzględnionych na mapie elementów tj. zieleń czy altana – niezbędnych do poprawnego wykonania projektu zagospodarowania terenu oraz rozbudowy budynku.
Porównując rysunki inwentaryzacji wykonanej metodą klasyczną oraz przy pomocy chmury punktów, gołym okiem widać jakie błędy zostały popełnione:
- nie zmierzono dokładnie wymiarów grubości ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych, wielkości okien i drzwi
- wprowadzono zły kąt między budynkami
- zaznaczono drzwi i okna, które nie istnieją
- założone złe kąty i wymiary dachu, przez co nie byliśmy w stanie zbudować modelu 3D
Rys. 3 Rzut piwnic – inwentaryzacja klasyczna
Rys. 4 Rzut piwnic – inwentaryzacja z chmury punktów
Nie wiemy skąd wynikała niedbałość wykonania pierwszej inwentaryzacji, jednak praca z chmurą pozwala na zminimalizowanie błędów. Uzyskujemy także dodatkowo dokładne zdjęcia lub film z inwentaryzacji, co ułatwia pracę projektową w dalszych etapach. Posiadając chmurę punktów możemy także łatwo sprawdzić nasłonecznienie oraz przesłanianie, co umożliwi dokładną analizę chłonności działki czy możliwości nadbudowy istniejących obiektów. Z łatwością możemy wykreślić elewacje sąsiadów, wymodelować teren i przeprowadzić dokładną analizę. Często spotykamy się z problemem kolizji np. zieleni czy samowoli budowlanych sąsiada nienaniesionej na mapę syt.-wys. przez geodetę. Dzięki chmurze jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkie elementy zagospodarowania i sąsiedztwa.
Rys. 6 Model 3D obiektu wraz z analizą nasłonecznienia
Rys. 7 Chmura punktów wykorzystana do budowy modelu
Rys. 8 Model 3D obiektu gotowy do dalszej pracy