SKANOWANIE LASEROWE - OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Projektowanie BIM znajduje zastosowanie w obiektach inżynierskich, jak: infrastruktura transportowa, obiekty hydrologiczne,
konstrukcje geotechniczne, infrastruktura przesyłowa oraz w energetyce.
Infrastruktura wodociągowa
Bilans wodny, zmieniający się klimat wpływa na konieczność modernizacji sieci wodnej.
Zwiększające się potrzeby wodne, transport wody w co raz odleglejsze punkty, wymaga nowatorskich podejść w projektowaniu oraz inwentaryzacji przestarzałej infrastruktury.
Analiza stanu sieci, kontrola jakości nowych obiektów, badanie wydolności istniejących elementów jest kluczem do utrzymania całego systemu w dobrej kondycji.
Infrastruktura drogowa oraz kolejowa
Rozwój infrastruktury transportowej wymaga informacji o terenie, istniejącym stanie dróg, wiaduktów, mostów, obiektów użyteczności publicznej.
Skanując, dostarczamy pełnej informacji o położeniu obiektów, ich kondycji technicznej oraz dokonujemy inspekcji gwarancyjnych.
Energetyka
Bimtelligent zajmuje się inwentaryzowaniem istniejących linii energetycznych.
Inwentaryzowanie zwisu kabli, inspekcja geometrii słupów wysokiego napięcia oraz kontrola jakości wykonania nowych obiektów to główne potrzeby klientów.
Dokonujemy modelowania konstrukcji słupów, inwentaryzujemy elektrownie oraz ich systemy użytkowe, wykonujemy pomiary w sektorze oil&gas.
Monitoring 3D
Skaning laserowy umożliwia pełny przestrzenny monitoring obiektów w krótkim czasie.
Porównywanie chmur punktów z różnych okresów, zmierzonych obiektów lub obszarów pozwala na określenie deformacji, zmian w kształcie oraz wymiarach.