Kongres Nowoczesnego Budownictwa wystartował 12 września '20!