SKANOWANIE LASEROWE
Skanowanie laserowe 3D jest najbardziej efektywną techniką odzwierciedlania otaczającej nas rzeczywistości. Skanery 3D podczas pomiaru rejestrują miliony punktów, zdjęcia, dostarczając ogromne ilości informacji na temat interesującego nas obiektu.
Umiejętność doboru technik pomiarowych, rodzajów skanerów jest ważnym elementem. W zakresie pomiarów przemysłowych, dotyczących kontroli jakości, czy inżynierii odwrotnej, kluczowe to precyzja pomiaru. W przypadku pomiarów architektonicznych, BIM, pomiarów obiektów dziedzictwa kulturowego, jakość dokumentacji detalu jest kluczem do sukcesu.
W odpowiedzi do potrzeb Klienta stosujemy techniki pomiarowe, skanery 3D oraz oprogramowanie, pozwalające na realizację projektu zgodnie z potrzebami Klienta.
Architektura
OFERTA
✔ Inwentaryzacje architektoniczno - budowlane 3D
✔ Digitalizacje obiektów zabytkowych
✔ Cyfrowe platforma dokumentacji obiektów
✔ Modele BIM
✔ Dokumentacja CAD
✔ Ortofotoplany
✔ Inwentaryzacja zielenii 3D
Budownictwo
OFERTA
✔ Modele MEP
✔ Powierzchnie lokali
✔ Analizy płaskości i pionowości
✔ Modelowanie konstrukcji
✔ Analiza kolizji
✔ Pomiary as-built
Obiekty inżynierskie
OFERTA
✔ Infrastruktura wodociągowa
✔ Infrastruktura drogowa / kolejowa
✔ Obiekty energetyczne
✔ Monitoring 3D