Digitalizacja podziemnej trasy turystycznej "Rzeszowskie Piwnice" | BIMTELLIGENT Model BIM

Digitalizacja podziemnej trasy turystycznej "Rzeszowskie Piwnice"

Zadaniem z zleconym przez Klienta było zinwentaryzowanie i utworzenie modelu 3D mesh podziemnej trasy turystycznej Rzeszowskie Piwnice i uzyskania precyzyjnego materiału stanowiącego bazę do projektu „Rzeszowskie Piwnice - Interaktywna Instytucja Kultury” ​
Problemy do rozwiązania: ​
✔ Niska jakość inwentaryzacji otrzymanej w postaci klasycznej 2D – błędy na poziomie 70cm
✔ Brak marginesu czasowego na dodatkowe pomiary w terenie
✔ Zbyt kosztowna i czasochłonna ponowna inwentaryzacja obiektu metodami klasycznymi z powodu wielkości oraz geometrii obiektu
Uzyskano: ​
✔ Oszczędność czasu 5 tygodni w harmonogramie projektu
✔ Pełną inwentaryzację do modelu 3D w 1 dzień
✔ Metryczny model 3D mesh dostosowany do systemu pracy Klienta w oprogramowaniu Sketchup
✔ Oczyszczoną chmurę punktów niezbędną do przygotowania koncepcji dopasowaną do systemu pracy klienta w oprogramowaniu Autodesk 3Ds Max
Podziemna Trasa Turystyczna w liczbach: ​
✔ Głębokość: 0,5 – 10 m pod płytą Rynku i kamienicami, na trzech kondygnacjach
✔ Długość: 396 m
✔ Liczba komnat: 15 korytarzy, 25 piwnic
✔ Okres powstania piwnic: XIV-XVIII w.
✔ Powierzchnia obiektu wejścia: 646 m kw.