Inżynieria odwrotna – wykonanie dokumentacji do produkcji rolek prostownicy | BIMTELLIGENT Model BIM

Inżynieria odwrotna – wykonanie dokumentacji do produkcji rolek prostownicy

Zadanie postawione przez Klienta polegało na stworzeniu dokumentacji w celu wyprodukowania ​rolek prostownicy stali na CNC – inżynieria odwrotna.
Problemy do rozwiązania:
✔ Brak istniejącej dokumentacji obłości obiektu
✔ Brak możliwości pomiaru geometrii metodami klasycznymi
✔ Brak marginesu czasowego – nominał rolki bezpośrednio po pomiarze został zamontowany
✔ Ewentualny błąd pomiarowy skutkowałby brakiem możliwości odtworzenia materiału
✔ Materiał wykonany z połyskliwej stali - odbijający, niezwykle trudny do skanowania

Uzyskano:
✔ Trójwymiarowy model rolek w formacie dostosowanym do środowiska pracy działu technologicznego
✔ Pełną dokumentację konstruktorską CAD w 2 dni
✔ Dokładność inwentaryzacji obiektu 0.1mm
✔ Zdjęcia 360⁰ obiektu w środowisku pracy