Model 3D linii produkcji pelletu w Żołynii | BIMTELLIGENT Model BIM

Model 3D linii produkcji pelletu w Żołynii

W celu zwiększenia produkcji pelletu, Klient rozbudował linię produkcyjną.
Do tego celu potrzebowano precyzyjnej inwentaryzacji obiektu do modelu 3D w Autodesk Inventor.
Problemy do rozwiązania:
✔ Brak istniejącej dokumentacji obiektu
✔Pomiar metodami klasycznymi nie dał możliwości stworzenia modelu urządzeń
✔ Czas– brak możliwości wyłączenia linii produkcyjnej na kilka dni pomiaru – straty przedsiębiorstwa
✔ Planowany nowy przebieg instalacji koliduje z nowo projektowanymi obiektami
Uzyskano:
✔ Model 3D obiektu w środowisku Autodesk Inventor
✔ Pomiar metodą skanowania przeprowadzono w ciągu 1.5h
✔ Dokładność inwentaryzacji obiektu 1.1 mm
✔ Zdjęcia 360⁰ obiektu w środowisku pracy
✔ Chmurę punktów RGB udostępnioną w przeglądarce internetowej do komunikacji Inwestor - Projektant