Skanowanie laserowe elewacji w Łańcucie - model CAD | BIMTELLIGENT Model BIM

Skanowanie laserowe i inwentaryzacja elewacji w Łańcucie

Skanowanie laserowe elewacji to bardzo precyzyjna metodą tworzenia rzeczywistego obrazu budynku i dokumentacji obiektu w postaci widoku elewacji 2D lub stworzenia modelu 3D BIM. Metoda skaningu laserowego jest o wiele bardziej dokładna niż klasyczny pomiar geodezyjny z wykorzystaniem tachimetru. W bardzo krótkim czasie uzyskujemy chmurę punktów obrazującą każdy detal architektoniczny. Przewagą techniki skanowania 3D jest pomiar powierzchniowy całego budynku. Uzyskiwane dokładności odzwierciedlenia okien, gzymsów, zdobień zrealizowanych często w zabytkowych elewacjach z kamienia naturalnego czy cegły są bardzo wysokie. Przekłada się to na opracowanie bardzo precyzyjnej inwentaryzacji architektoniczej w formacie np. rysunku CAD. Dokumentacja w postaci ortoobrazu lub ortofotoplanu bardzo często wykorzystywana jest w rekonstrukcjach 3D realizowanych przez konserwatorów zabytków i architektów opracowujących przebudowę budynku.
Chmura punktów podstawą do dalszej dokumentacji elewacji:
Obecne zastosowanie skanowania laserowego w pomiarze elewacji nie jest przyszłością, ale standardem prac w biurze projektowym Bimtelligent. Oszczędzamy Państwa i nasz czas generując miliony punktów reprezentujących obiekt. Skrócenie czasu pomiaru poprzez laser scanning to tylko jedna z zalet inwentaryzacji elewacji tą metodą. Dodatkowo zwiększamy:
• dokładność pomiarów
• kompleksowość informacji na temat położenia i wymiarów obiektów w 3D
• minimalizujemy koszty budowy, przebudowy budynków dostarczając precyzyjną inwentaryzację architektoniczną elewacji
Elewacja 2D CAD lub 3D:
Szczególnie ważnym aspektem w pracach związanych z realizacją inwentaryzacji elewacji metodą skanowania 3D jest możliwość zaprezentowania obiektu w jego naturalnych barwach i wymiarach konserwatorom zabytków. Kolorowa chmura punktów pozwala zweryfikować istniejące materiały i określić ich szczegółowe położenie. Materiał taki jest niezwykle użyteczny aby realizować dalsze wytyczne konserwatorskie związane z renowacją lub rekonstrukcją zabytku.
Skanowanie laserowe elewacji