Skanowanie laserowe 3D w przemyśle. Inspekcja 3D instalacji i infrastruktury elektrociepłowni.

Inwentaryzacja metodą skanowania laserowego obiektów, w tym ciągów technologicznych pozwala na precyzyjne zwymiarowanie pod kątem modernizacji w przyszłości. W centralnej Polsce, dla Klienta specjalizującego się w serwisowaniu instalacji ciepłowniczych, przeprowadziliśmy inspekcję projektowanej nowej instalacji pod kątem ewentualnych kolizji przestrzennych.
Problemy do rozwiązania:
✔ Inwentaryzacja obiektu przemysłowego poddawanego modernizacji – utworzenie dokumentacji oraz weryfikacja istniejącej
✔ Weryfikacja modelu projektowanej instalacji względem istniejącej infrastruktury
✔ Diagnoza znaczących kolizji projektowych
Uzyskano:
✔ Harmonogram projektu pod kontrolą Klienta
✔ Zminimalizowano koszty niezaplanowanych prac montażowych 
✔ Wyeliminowano Klientowi opóźnienia w realizacji prac projektowych oraz montażowych związanych z poprawkami wynikającymi z nieaktualnej dokumentacji obiektu