Inspekcja 3D odkształceń zbiornika - skanowanie laserowe | BIMTELLIGENT Model BIM

Skanowanie laserowe i inspekcja 3D odkształceń zbiornika magazynowego i produktu poreakcyjnego

Zadanie postawione przez Klienta polegało na stworzeniu dokumentacji pozwalającej sprawdzić geometrię nominalną z stanem istniejącym wykonania zbiornika.

Pomiar za pomocą skanowania laserowego jest wykonywany szybko i nie wymaga bezpośredniego kontaktu z obiektem. Może być wykonany z odległości kilkunastu metrów. Pomiary mogą być wykonywane cyklicznie, a porównywane wyniki pomiaru mogą wykazać odkształcenia w geometrii zbiornika. Pomiary mogą być wykonane zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz zbiornika. Na podstawie wygenerowanego modelu, określamy parametry zbiornika najlepiej pasującego do modelu – określamy średnicę i wysokość. Wartości te, są porównywane z projektowanymi.Problemy:
✔ Brak wiarygodnego pomiaru powykonawczego metodami geodezyjnymi - tachimetr
✔ Konieczność ustawiania rusztowania dla pomiaru klasycznego
✔ Brak marginesu czasowego – napełnianie zbiornika
✔ Materiał wykonany z blachy i osłonięty z wielu stron innymi elementami- odbijający, niezwykle trudny do skanowania 

Zrealizowano:
✔ Trójwymiarowy model zbiornika 
✔ Inspekcję 3D płaszcza zbiornika 
✔ Badanie kołowości  zbiornika w przekroju poziomym
✔ Badanie pionowości ścian zbiornika
✔ Zdjęcia 360⁰ obiektu w środowisku pracy