Stworzenie modelu BIM zabytkowego Młyna Jezuitów w Nowym Sączu | BIMTELLIGENT Model BIM

Stworzenie modelu BIM zabytkowego Młyna Jezuitów w Nowym Sączu - skanowanie laserowe 3D

Zadaniem z zleconym przez Klienta było zinwentaryzowanie i utworzenie modelu 3D położonego przy Bulwarze Narwiku w Nowym Sączu budynku Młyna Jezuickiego w celu uzyskania precyzyjnego materiału do renowacji obiektu. ​
Problemy do rozwiązania:
✔ Zbyt kosztowna inwentaryzacja obiektu metodami klasycznymi z powodu wielkości oraz geometrii obiektu;
✔ Brak dostępności do obiektu w czasie niezbędnym do inwentaryzowania metodami klasycznymi,
✔ Niska dokładność końcowa inwentaryzacji drogą klasyczną;
✔ Brak marginesu czasowego na dodatkowe pomiary w terenie,
Uzyskano:
✔ Oszczędność czasu 4-6 tygodni w harmonogramie projektu,
✔ Pełną inwentaryzację „scan2bim” w 14 dni,
✔ Dokładność inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej poniżej 1 cm,
✔ Model BIM oraz dokumentację 2D do dalszych analiz.
✔ Cyfrową platformę wymiany danych o obiekcie Projektant-Zamawiający-Inwestor
Przykłady realizacji ​