Model LOD | BIMTELLIGENT Model BIM

Model LOD – poziom szczegółowości w modelu BIM

Nowoczesne technologie wykorzystywane w branży budowlanej to nie tylko materiały oraz maszyny. Z budownictwem jest bowiem związane projektowanie, którym zajmują się architekci i inżynierowie. Fachowcy ci również chętnie sięgają po nowinki technologiczne. To m.in. specjalne oprogramowanie, które wraz ze skanowaniem 3D usprawnia przygotowywanie projektów. Tak narodził się model BIM, czyli powszechnie używany standard w modelowaniu budynków. Aby wskazać poziom jego szczegółowości, stosuje się standaryzację LOD. Sprawdź już teraz, co dokładnie określa i w jakim celu się ją wykorzystuje!

Czym jest model BIM?

BIM to połączenie zespołów, procesów projektowych i danych w całym cyklu rozwojowym projektu — od projektowania i fazy inżynieryjnej po budowę i eksploatację — w celu udoskonalenia pracy i uzyskania lepszych rezultatów. Pojęcie określane skrótem BIM, czyli „Building Information Modeling”, dotyczy m.in. programów komputerowych służących do projektowania. Specjalnie opracowany model ujednolica proces tworzenia i zarządzania projektami poprzez wspólne CDE. Jednocześnie BIM ma zastosowanie na etapie planowania, projektownia, budowy oraz eksploatacji obiektu.

Nowoczesne oprogramowanie i platformy udostępniania danych umożliwią szybkie wgrywanie gotowych obiektów trójwymiarowych oraz kolaborację zespołów pracujących nad projektem. Otrzymuje się je m.in. poprzez skanowanie 3D, którym zajmuje się nasza firma Bimtelligent. Z wykorzystaniem specjalnych skanerów laserowych wykonujemy pomiary, tworząc chmurę punktów z danymi o ich położeniu w układzie współrzędnych XYZ.

Modele BIM mają bardzo szerokie zastosowanie, gdyż oprócz projektowania, wykorzystuje się je także m.in. do:

  • analizy opłacalności inwestycji i wprowadzania ewentualnych zmian w projekcie,
  • digitalizacji obiektów zabytkowych,
  • zarządzania powierzchnią komercyjną,
  • weryfikacji poprawności realizacji prac budowlanych.

O tym, jak dokładnie jest odwzorowany obiekt w tej technice projektowania wskazuje z kolei model LOD.

Model LOD, czyli standard dokładności w projektowaniu BIM

Przetworzenie chmury punktów z procesu skanowania 3D na potrzeby projektowania BIM może skutkować różnym poziomem szczegółowości. To, jak będzie on wysoki, zależy od wielu czynników, w tym rodzaju obiektu, standardów budowlanych oraz wymogów samego inwestora.

Ujednolicenie tej dokładności, czyli model LOD, zostało zaproponowane w roku 2008, a dopracowane i przyjęte do użycia w 2013. Skrót pochodzi od angielskich słów „Level of Development”. Standard ten został utworzony przede wszystkim na potrzeby efektywniejszej komunikacji. Znacząco ułatwia on zamawiającym określenie wymogów dla konkretnego projektu oraz pracę osobom odpowiedzialnym za jego przygotowanie.

Poziomy szczegółowości w modelu LOD

Obecnie standard dokładności projektów wykonywanych w technice BIM podzielony jest na 6 poziomów. Poszczególne klasy modelu LOD prezentowane są poprzez liczby:

  • 100 – kształt jest bardzo ogólny, przybliżony,
  • 200 – elementy mogą być reprezentowane przez umowne symbole lub uogólnione bryły,
  • 300 – pierwszy bardziej szczegółowy standard, w którym kształty są dokładniejsze i pozwalają na podstawową analizę,
  • 350 – poziom szczegółowości pozwala m.in. na pomiary, określenie kubatury oraz położenie względem innych obiektów,
  • 400 – oprócz szczegółowego obiektu na projekcie pojawiają się również dane związane ze sposobem montażu i metodą wykonania elementu,
  • 500 – bardzo dokładne, zgodne z rzeczywistością przedstawienie obiektu.

Czy normy budowlane wymagają stosowania konkretnych klas modelu LOD?

Wiele osób korzystających z naszych usług skanowania 3D i projektowania w technice BIM ma wątpliwości, czy prawo definiuje poziom szczegółowości projektu. Polskie przepisy budowlane w żaden sposób nie określają, w jakiej klasie modelu LOD należy go wykonać. Dokładność tę należy więc dopasować do konkretnych potrzeb. Pamiętaj, że im wyższa szczegółowość, tym projektowanie zajmuje więcej czasu, dlatego należy na wstępnym etapie zamówienia szczegółowo ustalić cel przygotowanego modelu BIM aby dopasować poziom szczegółowości LOD do realizacji celu jaki ma on służyć.

Sprawnie przygotujemy model BIM zgodnie z wybraną klasą LOD!

Chcesz, aby zlecony przez Ciebie projekt opracowany w technice BIM był w pełni zgodny z oczekiwaniami? Jego wykonanie zostaw w rękach specjalistów z Bimtelligent! Przygotujemy go zgodnie z wymaganą przez zleceniodawcę klasą modelu LOD. Wykorzystujemy nowoczesną technologię skanowania 3D, gwarantując najwyższą jakość modelowania. Skontaktuj się z nami i już dziś skorzystaj z usług.

100 – kształt jest bardzo ogólny, przybliżony,
Czytany 3102 razy