Prosto, jak po szynie!… ? - skanowanie laserowe w przemyśle kolejowym

W dobie znaczących inwestycji w modernizację, ale i budowę infrastruktury kolejowej, kontrola jakości nabiera zupełnie innego znaczenia. Ciągła gonitwa na budowie, harmonogramy, kosztorysy, opóźnienia kontrahentów, to nie pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości. Każdy inżynier jednak wie, że lepiej pomierzyć dwa razy, niż kolejny raz zamówić nową część!

Zauważamy że, spora grupa kadry menadżerskiej zarządzająca projektami dostrzega konieczność kontroli geometrycznej elementów infastruktury przed ich montażem. Niestety pomyłki projektowe, montażowe, zaczynają sporo kosztować, zwłaszcza, gdy marże kontraktów spadają. Dostajemy ostatnio sporo zapytań w zakresie inspekcji konstrukcji, dlatego postanowiliśmy przedstawić ten przykład zlecenia od Klienta.

Z takim zamiarem – kontroli jakości zamówionego produktu, skierowała się do nas pewna firma, która ma zamiar kontrolować szyny kolejowe przed ich montażem w terenie. Lepiej bowiem sprawdzić i „wychwycić” ewentualne problemy wcześniej przed procesem montażu szyny w terenie, niż zorientować się po czasie, że do listy problemów należy dopisać jeszcze jeden – dość kosztowny.

Sprawdzenia dokonuje się na podstawie modelu CAD szyny kolejowej. Model CAD jest referencją, modelem szyny które przez firmę zostały zamówione u producenta. Model CAD nie zawsze odpowiada zamówionemu produktowi, pomyłki się zdarzają.
model CAD bimtelligent

Model CAD

W przypadku kontroli jakości poduktu, skanowanie laserowe 3D daje nam ogromne możliwości wiernego odwzorowania kształtu, geometrii mierzonego obiektu, w tym przypadku szyny kolejowej. Skaner pozwala zmierzyć interesujące nas wymiary, dostarczając pełnej dokumentacji 3D, w tym nieregularnego kształtu. We wszelakiego rodzaju inspekacjach technicznych, najwięcej problemów stwarza zwymiarowanie obiektów o dużych gabarytach i bogatym kształcie, gdzie dodatkowo nie toleruje się dużych odstępstw projektowych ze względu na przeznaczenie użytkowe obiektu.

chmura punktów bimtelligent

Chmura punktów

odchyłki w punktach 1

odchyłki w punktach 4

Ponad 95% zeskanowanego obiektu mieści się w przyjętej tolerancji, niemniej jednak 5% nie mieści się w zakładanej tolerancji, dając odchyłki dochodzące do 3 mm, a w skrajnym przypadku nawet ponad 1cm! Klient otrzymał pełny raport pomiarowy, który jest odpowiedzią na stawiane przez niego pytania. Mógł podjąć odpowiednie kroki w ramach projektu, w tym podjąć właściwe decyzje w zakresie dalszych prac montażowych.

Naszym zadaniem nie było interpretowanie wielkości oraz charakteru problemu, lecz dostarczenie wiarygodnych analiz, dających spore szanse na podjęcie właściwych decyzji osobom zarządzającym kontraktem. Oczywiście zasady kontroli jakości są podobne dla różnych produktów.

Podobne zapytania otrzymujemy od firm wykonujących konstrukcje stalowe, spawane, gdzie wielkość obiektu oraz skomplikowany kształt nie pozwala sprawdzić wymiarów metodami klasycznymi.

Dlatego jeżeli masz podobny problem, budujesz konstrukcje w oparciu o zamawiane komonenty, chcesz spać spokojnie lub myślisz o udanym urlopie? zapraszamy do współpracy. Sam koszt wykonania inspekcji będzie na pewno mniejszy niż ewentualne prace dodatkowe związane z poprawkami montażowymi lub eliminowaniem wad w samym produkcie.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Czytany 1665 razy