Inwentaryzacja 3D uszkodzeń murów oporowych | BIMTELLIGENT Model BIM

Inwentaryzacja 3D uszkodzeń murów oporowych

osuwisko osuwisko

Wykorzystanie techniki skanowania laserowego 3D jest skuteczną oraz efektywną metodą inwentaryzacji zjawisk o charakterze katastrofy budowlanej. W marcu 2020 roku w jednym z miast południowej Polski zawaliła się spora część kaskadowych murów oporowych na stoku przylegającym do przepływającej rzeki.

Właściciel został zobowiązany do dostarczenia ekspertyzy technicznej murów oraz powstałych zniszczeń. Stanowi to podstawę do tego, aby właściwie zabezpieczyć zagrożony budynek położony blisko wyrwy oraz osuwiska, następnie dać podstawę do rekonstrukcji budowli.

W nastęstwie zdarzenia, powstała wyrwa w kontrukcji kilkusetletnich murów oporowych oraz osuwisko, które zagraża budynkowi, zlokalizowanemu w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Powstałe osuwisko

Pomiar obszaru zagrożonego jest niezbezpieczny oraz znacząco utrudniony. W takich sytuacjach skanowanie laserowe 3D okazuje się dokładnym oraz wydajnym sposobem dokumentowania sytuacji terenowej w sposób bezpieczny dla operatora, ale także dla samego obiektu. 

Skaner o zasięgu kilkudziesięciu metrów w pełni pozwala wiarygodnie odzwierciedlić stan obiektu, także pozwala na prowadzenie dalszych analiz inżynierskich, jak: inwentaryzacja budowlana murów oraz przylegających budynków, pomiar parametrów osuwiska, dokładne wymiarowanie CAD oraz ocena zaistniałego zagrożenia.

 Skanowanie obszaru zagrożonego

Pozyskane dane przestrzenne 3D pozwalają na utworzenie modelu osuwiska, edycję przekrojów poprzecznych murów oporowych oraz pełnego wymiarowania CAD zniszczeń całej konstrukcji, celem zbudowania rzetelnej dokumentacji obiektu.

Dane te są wierną kopią sytuacji terenowej, dają nam pełną wiedzę na temat zmian środowiskowych oraz pozwalają projektantowi na pełną swobodę w pozyskiwaniu informacji badanego obszaru.

 pomiar trueview

W prezentowanym przypadku istnieje więcej zainteresowanych danymi pozyskanymi z terenu. Dzięki platformie "online" Bimtelligent, użytkownicy mają pełny dostęp do projektu 3D z wykorzystaniem połączenia internetowego, bez konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania do pracy z chmurą punktów. Korzystając z platformy można wykonać podstawowe pomiary punktu, długości, powierzchni i objętości , ale także wygenerować przekrój w zadanym miejscu oraz wyeksportować wyniki do dalszej pracy w oprogramowaniu CAD.

pomiary chmura 2

Na podstawie przekroju z chmury punktów w zadanym kierunku, dokonano wektoryzacji oraz utworzono poprzeczne przekroje skarpy, które posłużą do dalszego projektowania  dodatkowych zabezpieczeń geotechnicznych. 

przekroj

Powstały materiał w postaci chmury punktów oraz panoramicznych zdjęć metrycznych, pozwala także na monitoring zmian obszaru osuwiska, ewentualnego dalszego postępowania zniszczeń murów oporowych oraz konstrukcji przylegających budynków, poprzez porównywanie w czasie realizowanych pomiarów 3D.

Musimy mieć świadomość, że proces projektowania, wykonywanie zabezpieczeń geotechnicznych oraz prace wykonawcze zajmują czas i zrealizowane będą w przyszłości, natomiast zagrożenie jest aktualne. Dlatego, mając skan referencyjny, każda następna sesja pomiarowa pozwoli na wykrycie zmian, trendu oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby odpowiedzialne.

Bimtelligent cieszy się zainteresowaniem firm z branży geotechnicznej, gdzie prezentowana technologia skanowania laserowego 3D oraz nasza wiedza i doświadczenie, pozwala na szybkie dostarczanie pomiarów oraz analiz, które są kluczowe w projektowaniu, modernizacji i inspekcjach technicznych  konstrukcji inżynierskich.

Zapraszamy do współpracy!

Czytany 2952 razy