Wyświetlenie artykułów z etykietą: 3D

wtorek, 01 grudzień 2020 10:35

Inwentaryzacja 3D uszkodzeń murów oporowych

Wykorzystanie techniki skanowania laserowego 3D jest skuteczną oraz efektywną metodą inwentaryzacji zjawisk o charakterze katastrofy budowlanej. W marcu 2020 roku w jednym z miast południowej Polski zawaliła się spora część kaskadowych murów oporowych na stoku przylegającym do przepływającej rzeki.

Właściciel został zobowiązany do dostarczenia ekspertyzy technicznej murów oraz powstałych zniszczeń. Stanowi to podstawę do tego, aby właściwie zabezpieczyć zagrożony budynek położony blisko wyrwy oraz osuwiska, następnie dać podstawę do rekonstrukcji budowli.

W nastęstwie zdarzenia, powstała wyrwa w kontrukcji kilkusetletnich murów oporowych oraz osuwisko, które zagraża budynkowi, zlokalizowanemu w bezpośrednim sąsiedztwie. 

czwartek, 05 listopad 2020 10:42

Bimtelligent na Kongresie Nowoczesnego Budownictwa

Kongres Nowoczesnego Budownictwa wystartował 12 września '20!