Inwentaryzacja terenów zielonych metodą skaningu laserowego na przykładzie Pałacowego Zespołu Parkowego w Sieciechowicach

Inwentaryzacja terenów zielonych, zwłaszcza o charakterze zabytkowych zespołów parkowych nastręcza wiele kłopotów naszym Klientom. Żmudny pomiar w terenie w okresie wegetacji roślin, często w terenie o skomplikowanej morfologii oraz sama ilośc drzew do pomiaru wpływa na znaczne wydłużenie czasu przygotowania operatu, wydłużając prowadzenie inwestycji.

W ostatnim czasie skierowała się do nas firma architektoniczna z prośbą szybkiego pomiaru zabytkowego zespołu parkowego o powierzchni 5 ha, z wykorzystaniem metody skaningu laserowego 3D. Pomiar dotyczył zespołu parkowego o charakterze zabytkowym, którego dokładny pomiar był punktem wyjścia do dalszych prac projektowych w tym terenie. Dla naszego klienta było to pierwsze zetknięcie z pomiarem 3D, ale po ocenie naszego operatu zakładamy, że nie ostatnie. 

Klient szczególnie zwrócił uwagę na:

  • Skrócenie pomiaru terenowego z tygodnia do 1 dnia z utrzymaniem blisko centymetrowej dokładności pomiaru
  • brak konieczności dodatkowych pomiarów, kolejnych wizyt
  • pełny i rzetelny pomiar terenów zielonych do natychmiastowej zdalnej weryfikacji
  • możliwość skorzystania ze zdalnej platformy Bimtelligent do komunikacji trójstronnej: Architekt-Konserwator-Inwestor
  • posiadania pełnej metrycznej, archiwalnej dokumentacji do wykazania zmian w przyszłości
  • pracę z profesjonalnym operatem pomiarowym zawierającym: mapę sytuacyjną z naniesioną zeskanowaną zielenią, zwymiarowane drzewa w zakresie położenia, wysokości, korony oraz szerokości pnia.

Pomiar terenów zielonych w postaci skanu daje nam możliwość bogatego udokumentowania terenu wraz z późniejszą dokładną analizą jakościową niemalże każdego drzewa, z tą różnicą, że analiza odbywa się w komputerze, nie zaś w terenie.

 park skanowanie bimtelligent

park skanowanie drzew bimtelligent

skanowanie 3D lasu bimtelligent

Pomiar metodą 3D daje nam bardzo bogaty zasób informacji na temat: ilości drzew, przestrzennego położenia drzew, wysokości, wielkości i objętości korony, średnicy pni. Jest niemal pewne, że standardowy pomiar dalmierzem, taśmą, ma charakter punktowy, obarczony jest błędem, zabiera sporo czasu angażując co najmniej dwie osoby i raczej wymusi na nas dodatkową wizytę związaną z domiarem brakujących obiektów.

park2

3 1536x729

6

5

Metoda skaningu pozwala na szybką lokalizację przestrzenną dzewostanu oraz pomiar istniejącej sytuacji w terenie. Dodatkowo wszelkie analizy jakościowe drzewostanu możemy dokonać w komputerze z wykorzystaniem przeglądarki internetowej bez potrzeby posiadania specjalistycznego oporogramowania. Korzystamy wtedy z autorskiej platformy udostępniania danych firmy Bimtelligent.

Czytany 3322 razy